Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την Ατζέντα του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη που περιλαμβάνει 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SDGs). Οι στόχοι αυτοί είναι το προσχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Αφορούν τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φτώχεια, την ανισότητα, την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την ειρήνη και την δικαιοσύνη. Οι 17 στόχοι είναι αλληλένδετοι και για να επιτευχθούν μέχρι το 2030, είναι καίρια η συνεργασία όλων των φορέων για την επίτευξη κάθε στόχου ξεχωριστά.

 

Το TEDxAUAthens 2020 έχει ως στόχο να αναδείξει τους 17 στόχους και να τους επικοινωνήσει στο κοινό του. Η θεματολογία της φετινής διοργάνωσης βασίζεται σε προσωπικότητες και επιχειρήσεις που επενδύουν στη βιωσιμότητα σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδo.

Στόχος μας είναι η διεξαγωγή του event μας να έχει sustainable χαρακτήρα, με χρήση βιοδιασπώμενων υλικών, αποφυγή πλαστικού μιας χρήσης και projects που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της βιωσιμότητας στην καθημερινότητα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις σελίδες και τα social media μας.

 

Το TEDxAUAthens 2020 έχει ως στόχο να αναδείξει τους 17 στόχους και να τους επικοινωνήσει στο κοινό του. Η θεματολογία της φετινής διοργάνωσης βασίζεται σε προσωπικότητες και επιχειρήσεις που επενδύουν στη βιωσιμότητα σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδo.

Στόχος μας είναι η διεξαγωγή του event μας να έχει sustainable χαρακτήρα, με χρήση βιοδιασπώμενων υλικών, αποφυγή πλαστικού μιας χρήσης και projects που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της βιωσιμότητας στην καθημερινότητα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις σελίδες και τα social media μας.